Form
 • Aicinām pievienoties LIA. Piedāvājam līdzdarboties šādās aktivitātēs:

  • Piedalīties nozares saistošo likumprojektu un grozījumu izstrādes procesā;
  • Ņemt dalību nozares ministriju organizētajās darba grupās un diskusijās par nozarei aktuāliem jautājumiem;
  • Iesaistīties LIA organizētajās darba grupās par nozares aktuālajām problēmām un iespējamiem risinājumiem;
  • Saņemt aktuālo elektronisko sakaru nozares informāciju - dažādu likumu grozījumu projektu virzību, notikušajām sanāksmēm un tajās diskutēto;
  • Piedalīties LIA priekšlikumu un viedokļu pozīcijas sagatavošanā;
  • Dalība LIA ikgadējās biedru kopsapulcēs;
  • Saņemt aktuālos nozares statistikas datus;
  • Dalība nozares institūciju organizētajās konferencēs un citos nozares pasākumos;
  • Citās aktivitātēs.


Datu apstrādes pārzinis ir "Latvijas Interneta asociācija", reģ, Nr.40008053557 , juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 78, Rīga, LV-1039.
Datu apstrādes operators ir SIA "ABC idea", reģ, Nr.40103285126, juridiskā adrese Andromedas gatve 1-70, Rīga, LV-1084, Latvija. Datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Jūsu dalību pasākumam kuram Jūs piesakāties. Jūsu vārds, uzvārds, e-pasts un tālrunis ir nepieciešams, lai mēs varētu Jūs identificēt, nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Jums, kā arī nosūtītu informāciju.
Jums ir tiesības iebilst vai uzdot mums jautājumus, sazinoties ar mums pa e-pastu office@lia.lv. Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu Valsts Inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV1011, info@dvi.gov.lv.

Powered by MittoEvents.com