• Jūsu personas datu apstrāde šīs konferences vajadzībām notiek tikai biedrībā "Drošības profesionāļu asociācija". Jūsu dati "Amats, Pārstāvētā organizācija, Vārds, Uzvārds" tiek izmantoti, lai veiktu Jūsu verifikāciju konferencei. Šādi dati mums ir nepieciešami, lai mēs spētu pārliecināties par Jūsu sniegtās informācijas patiesumu.


  Ar Jūsu personas datiem biedrība "Drošības profesionāļu asociācija" nedalās ar trešajām pusēm, taču dati tiek apstrādāti "mittoevents.com" platformā, kas nozīmē, ka šīs sistēmas īpašnieks arī veic Jūsu datu apstrādi (uzglabājot un dzēšot datus no platformas).

  Konferences vajadzībām tiks sagatavota arī personalizēta ieejas biļete uz kuras būs Jūsu vārds/uzvārds un personalizēts QR kods. Šis QR kods tiks izmantots, lai Jūs iekļūtu pasākumā un Jūs brīvi ar to varēsiet dalīties ar citiem konferences dalībniekiem izmantojot to kā digitālo vizītkarti.


  [ENG]

  The processing of your personal data for the purposes of this conference is carried out solely by the Association of Security Professionals. Your data "Position, Organisation represented, Name" are used to verify you for the conference. Such data is necessary for us to be able to verify the veracity of the information you have provided.


  The Association of Security Professionals does not share your personal data with third parties, but the data is processed on the "mittoevents.com" platform, which means that the owner of this system also processes your data (storing and deleting data from the platform).


  For the conference, a personalised entrance ticket will also be prepared, which will contain your name and a personalised QR code. This QR code will be used to get you into the event and you will be free to share it with other conference participants as a digital business card.Powered by Mitto.me