333 Ziemas kauss / 333 Winter Cup 2023/2024 02.03.2024

 • Rēģstrācija līdz 29. februārim plkst. 23.59

 • DALĪBNIEKA REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMS / APPLICATION FOR REGISTRATION
 • Klases / Classes 
  2WD

  Automašīnas ar priekšējo riteņu piedziņu vai aizmugurējo riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu aiz vidus ass / 2WD

  Front-wheel drive or rear-wheel drive cars with engine positioned behind the centre axle
  RWD

  Automašīnas ar aizmugurējo riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu priekšā / Rear-wheel drive cars with front engine
  4WD

  Automašīnas ar visu riteņu piedziņu / All-wheel drive cars
 • KVALIFIKĀCIJAS APTAUJA / QUALIFICATION SURVEY
 • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU / PARTICIPANT INFORMATION
 • 2WD KLASES AUTOMAŠĪNA / 2WD CLASS CAR
 • PAPILDU DALĪBNIEKU KONTAKTINFORMĀCIJA / CONTACT DETAILS OF ADDITIONAL PARTICIPANTS
 • RWD KLASES AUTOMAŠĪNA / RWD CLASS CAR
 • PAPILDU DALĪBNIEKU KONTAKTINFORMĀCIJA / CONTACT DETAILS OF ADDITIONAL PARTICIPANTS
 • 4WD KLASES AUTOMAŠĪNA / 4WD CLASS CAR
 • PAPILDU DALĪBNIEKU KONTAKTINFORMĀCIJA / CONTACT DETAILS OF ADDITIONAL PARTICIPANTS
 • MAKSĀJUMS / PAYMENT
 • INFORMĀCIJA PAR MAKSĀTĀJU / INFORMATION ON THE PAYER
 • Subtotal 0.00 €
  VAT ({%}%) 0.00 €
  Summa kopā / Grand total 0.00 €

Datu aizsardzības atruna ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar “333” Ziemas kausa sacensībām, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

The Data Protection Disclaimer hereby confirms that the information and personal data provided by you in connection with the 333 Winter Cup will be collected, processed and stored in accordance with the requirements of European Union legislation and regulations on the protection of personal data. By submitting your data, you agree to the processing and storage of the data for the full duration of the data processing specified herein and, in the cases provided for by law, for as long as is necessary after the initial processing of the data. The collected data will not be passed on to third parties, except where such an obligation is imposed by law or regulation. You have the right to request the updating of your data, information about the use of your personal data, and to request the deletion of your data at any time.