Reģistrācija
 • 2022. gada  13. oktobra kopienu konferencei

  VIEDIE CIEMI - NĀKOTNES LAUKU TERITORIJU VIRZĪTĀJSPĒKS


  Konferences mērķis ir veidot izpratni un iedvesmot jēgpilnai viedo ciemu pieejai ilgtspējīgas un apzinātas vietējās teritorijas attīstībai. • PALDIES, KA REĢISTRĒJATIES DALĪBAI PASĀKUMĀ!
  Uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts apstiprinājums
  kā arī papildu informācija.  * SIA Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Personas datu apstrādes paziņojums par pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros veikto personas datu apstrādi.