• Aicinām Jūs līdz 05.09.2022. piedalīties INTERREG programmu 2014. – 2020.gadam projektu video konkursa balsojumā. Trīs projekti, kuru video tiks atzīti par interesantākajiem sabiedrības veiktā balsojumā, tiks godināti svinīgā aizvadītā plānošanas perioda INTERREG programmu Latvijā noslēguma pasākumā 29.septembrī, Rīgā.

  Lūgums nobalsot par Jūsuprāt 3 labākajiem projektu video, attiecīgi piešķirot vienu, divus vai trīs punktus. • Informācija par projektu
 • Volunteering Cities+
  Starpreģionu sadarbības programma URBACT III 2014.-2020. gadam

  Rēzeknes novads

 • Tīkls “Brīvprātīgā darba pilsētas+” (“Volunteering Cities+”) tika apstiprināts Eiropas programmas URBACT ietvaros Atiēnu (Athienou, Kipra) pašvaldības brīvprātīgā darba labās prakses nodošanai, un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Tīkls savu darbību sāka 2021. gada 14. jūnijā un noslēgsies 2022. gada 31. decembrī.
  Sadarbības tīkls “Brīvprātīgā darba pilsētas+” izmanto brīvprātīgo darbu, lai veicinātu sociālo iekļaušanu kopienas līmenī. Uzsvars tiek likts uz paaudžu sadarbību, kurā gan brīvprātīgie, gan indivīdi, kas saskaras ar sociāla rakstura problēmām, dažādās vecuma grupās darbojas, lai vietējā sabiedrībā uzlabotu dzīves kvalitāti. Tīkla mērķis ir iekļaut brīvprātīgo darbu pašvaldības struktūrās, nodrošinot augšupēju pieeju, t.i., ļaujot kopienas pārstāvjiem pašiem apzināt savas vajadzības un piedalīties lēmumu pieņemšanā.
  “Brīvprātīgā darba pilsētas+” veido pieci partneri:
  •Atiēnu pašvaldība, Kipra, vadošais partneris
  •Viļāni (Rēzeknes novads), Latvija
  •Agia (Agia, Larissa), Grieķija
  •Alžustrela (Alentežu) (Aljustrel, Alentejo), Portugāle
  •Banska Štjavnica (Banska Bistricas pašpārvaldes reģions) (Banská Štiavnica, Banská Bystrica), Slovākija
  Tīklu atbalsta vadošā eksperte Marija Žuau Filgueira Rauha (Maria João Filgueiras Rauch), eksperte mērķa grupu iekļaušanas jomā un ar lielu pieredzi starptautisku projektu īstenošanā. 
  Izmantojot Atiēnu pašvaldības labās prakses pieredzi, kas ietver četras programmas, ko nodrošina Pašvaldības Brīvprātīgā darba komiteja (Municipal Committee of Volunteerism) (MCV), Kleantheios pansionāts, Constantineleneion pieaugušo centrs, bērnudārzs Nursery House Georgios and Eleni Ttanti un labklājības programma trūcīgām personām, tīkla mērķis ir pārnest un pilnveidot konkrētus labās prakses elementus.
  Projekta rezultātā būtu jāveicina šādu elementu attīstība:
  1. Līdzdalības pārvaldība
  2. Paaudžu sadarbība 
  3. Jaunu brīvprātīgo mobilizēšana
  4. Korporatīvais pilsoniskums
  Lasīt vairāk: https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/projekti/brivpratiga-darba-pilsetas/

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • NatAc

  Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Kurzemes plānošanas reģions

 • Projekts ilga 2,5 gadus, ar tā atbalstu Latvijā, Igaunijā un Somijā izbūvētas vairākas visiem pieejamas dabas takas, pilnveidota taku infrastruktūra, ierīkojot pieejamas tualetes, stāvvietas, soliņus, norādes zīmes, taktilus vides objektus un info stendus, ierīkojot pieejamas makšķerēšanas vietas un āra dabas klasi.  Sadarbībā ar vides pieejamības ekspertiem izveidota Dabas taku pieejamības anketa, ar pieejamības kritērijiem dabas takām un atpūtas vietām, autostāvvietām, tualetēm, norādēm, kāpnēm, skatu platformām, makšķerēšanas un laivošanas vietām. Paralēli infrastruktūras uzlabojumu veikšanai dabas takās, būtiski uzlabota un modernizēta mapeirons.lv vietne, iekļaujot detalizētu informāciju par vairāk kā 100 jaunām, cilvēkiem ar invaliditāti pieejamām dabas takām Latvijā, Igaunijā un Somijā. Pievienotas vairāk kā 100 pieejamās dabas takas pasaulē populārākajās ceļošanas vietnēs un aplikācijās – AllTrails un Wikiloc. Sagatavots Pieejamo dabas taku ceļvedis četrās valodās (latviešu, igauņu, somu, angļu) ar vairāk kā 100 pieejamām dabas takām Latvijā, Igaunijā un Somijā. Izveidotas taktilās kartiņas ar Braila rakstu par reģionā pieejamām dabas takām. Izveidots mācību līdzeklis, kas palīdz iepazīt dabu bērniem un cilvēkiem ar invaliditāti – sajūtu somas, kas ļauj iepazīt trīs ekosistēmas (mežs, purvs, piekraste) un tajās mītošo dzīvnieku un sastopamo augu raksturīgās iezīmes, izmantojot dažādas maņas – redzi, dzirdi, tausti, ožu. Dažādajos sajūtu somu nodalījumos atrodami gan ģipsī veidoti dzīvnieku pēdu nospiedumi, gan dažāda izmēra putnu olas, dažādi augi, akmeņi, fosīlijas un daudz kas cits, kas ļauj iepazīt augu un dzīvnieku valsti caur piecām pamatmaņām. Sadarbībā ar Eiroparku Federāciju organizēts starptautisks vebinārs par dabas tūrisma pieejamību visiem ar vairāk kā 500 dalībniekiem no visas Eiropas – Nacionālo parku, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. 
  Skatīt vairāk: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/natac/

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • Baltsroad

  Interreg Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Kurzemes plānošanas reģions

 • Projekts vērsts uz kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un baltu tautas vēstures, tradīciju un dzīvesstila popularizēšanu un izzināšanu, izveidojot starptautisku tūrisma maršrutu – kultūras ceļu “Baltu ceļš”. Projekta gaitā:
  •    veikts apjomīgs pētījums par esošajiem tūrisma, dabas un kultūras resursiem un pakalpojumiem, kuri atspoguļo baltu tautu vēsturi, apzinot baltu kultūras identitāti, nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu mūsdienās un sniedzot ierosinājumus to piemērošanai tūrisma nozarei;
  •    organizēts semināru/diskusiju cikls un pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un Lietuvā ar mērķi apzināt tūrisma produktus jaunajā maršrutā;
  •    veiktas tūrisma nozares uzņēmēju apmācības;
  •    izveidoti trīs jauni tūrisma produkti – ekspozīcijas Jelgavā, Šauļos un Talsos;
  •    izstrādāts starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”, kurš aptver baltu vēsturiski apdzīvotās teritorijas;
  •    sagatavots maršruta ceļvedis; 
  •    sarīkoti divi Baltu vienības dienu pasākumi – 2017.gadā Palangā, Lietuvā un 2018. gadā Jelgavā, Latvijā.
  Lasīt vairāk: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/baltu-cels/ 

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • MEDWwater 

  Interreg Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Kurzmes Plānošanas reģions

 • Lai pētītu farmaceitiski aktīvo vielu piesārņojumu notekūdeņos un ūdenstilpēs Latvijā un Lietuvā, kopīga projekta ietvaros gandrīz divus gadus strādā abu valstu zinātnieki un eksperti. Projekta “Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai” (MEDWwater) ir pirmais tik apjomīgs pētījums, kurš tiek veikts vienlaicīgi Latvijā un Lietuvas teritorijā ar mērķi noteikt farmaceitiski aktīvo vielu koncentrāciju pirms un pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, to ietekmi uz vidi, kā arī meklēt risinājumus situācijas uzlabošanai.
  Viena no Projekta aktivitātēm ir arī  stratēģiskais dokuments “Rekomendācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām”, kas dos iespējas labāk pārvaldīt dabas resursus Latvijā un Lietuvā. 
  Paralēli zinātniski pētnieciskajai daļai projektā notiek informatīvi izglītojoša kampaņa par medikamentu kaitīgo ietekmi uz dabu un to, kur nodot zāles ar beigušos derīguma termiņu vai kuras vairs nelietojam. Kampaņas “Dabai tableti nevajag” ietvaros arī tapuši abi animētie video.
  Projektā iesaistīti zinātnieki, vides eksperti un citi speciālisti no Daugavpils Universitātes aģentūras “Latvijas Hidroekoloģijas Institūts”, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Kurzemes plānošanas reģiona, Zāļu valsts aģentūras, Lietuvas veselības ministrijas valsts zāļu kontroles aģentūras ka arī  Klaipēdas Universitātes.
  Lasīt vairāk: https://www.kurzemesregions.lv/dabaitabletinevajag/ 

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • Teaming UP

  Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Valmieras tehnikums

 • Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar trīs tehnikumiem no Latvijas, Igaunijas un Somijas īstenoja projektu “Teaming UP”. Projekta laikā jaunieši no Valmieras tehnikuma (Latvija), Valgas Tehnikuma (Igaunija) un Mercuria Biznesa koledžas (Somija)  apguva prasmes, kas nepieciešamas, dibinot un vadot starptautiskus un eksportspējīgus uzņēmumus. Projekts un programma “Teaming UP” vairoja jauniešu motivāciju, pašpārliecinātību, prasmes un zināšanas biznesā, lai nākotnē jaunieši paši radītu savus uzņēmumus, kas spēj konkurēt ne tikai vietējā, bet arī pasaules mērogā.

  Projekta noslēgumā tika organizēta starptautiska konference pedagogiem, jauniešu uzņēmējdarbības speciālistiem un biznesa vides atbalsta organizāciju pārstāvjiem. Konferencē projektā iesaistītie speciālisti un jaunieši dalījās savā pieredzē, secinājumos un rekomendācijās gan par programmas metodiku, gan par tās ieviešanu praksē, aicinot arī citas izglītības iestādes un organizācijas to izmantot, attīstot starptautisku mācību uzņēmumu iniciatīvas.
  Lasīt vairāk: https://valmierastehnikums.lv/lv/teaming • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • Pārgājienu projekts, LLI-448

  Interreg Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Kurzemes plānošanas reģions

 • Projekta mērķis ir izveidot un popularizēt divus kopīgus pārrobežu garās distances pārgājienu maršrutus - Mežtaka un Jūrtaka.
  Mežtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E11 daļa Baltijas valstīs, kas ved cauri Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skaistākajiem mežiem, reģionālajiem, dabas un nacionālajiem parkiem. Tā sākas no Polijas – Lietuvas robežas pie Lazdiju (Lazdijai) pilsētas, ved cauri Latvijai, iegriežoties Rīgā, un nonāk Tallinā, Igaunijā.
  Jūrtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E9 daļa. E9 maršruts sākas pie Sv. Vincenta raga Portugālē un beidzas Igaunijas galvaspilsētā Tallinā.
  Īstenojot šo projektu ir izdevies realizēt 2 Eiropas līmeņa pārgājienu maršrutus cauri Baltijas valstīm. Šie maršruti ir nozīmīgi ne tikai Baltijas iedzīvotāju veselīgāka dzīvesveidam veicināšanai, bet arī nozīmīgs atbalsts tūrisma nozarei kopumā.

  Lasīt vairāk: www.baltictrails.eu

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • Kājāmgājēju maršruts, Est-Lat 22

  Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Kurzemes plānošanas reģions

 • Igaunijas – Latvijas programmas ietvaros tika īstenots pārrobežu projekts “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” (Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia). Projekta mērķis bija izveidot pārgājienu maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā.
  Pēc šī realizētā projekta tika realizēts otrs rojekts Latvijas Lietuvas programmā un nu Jūrtaka šķērso visas 3 Baltijas valstis. 
  Jūrtaka ir garās distances pārgājienu maršruta E9 daļa gar Baltijas jūras piekrasti, kas sākas pie Krievijas-Lietuvas robežas Nidas ciemā Lietuvā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā. Kopējais takas garums ir 1419 km, no kuriem 216 km ir Lietuvā, 581 km ir Latvijā un 622 km Igaunijā. Taka savu ritējumu turpina cauri visai Eiropai un noslēdzas Sv. Vincenta ragā Portugālē. Vairāk par projektu www.baltictrails.eu

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • SWW

  Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Rīgas Tehniskā universitāte

 • Projekta aktivitātes balstītas partneru pieredzē un specifiskajās zināšanās. Tā Latvijas un Somijas puses partneriem ir viedo tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas specifiskas zināšanas, savukārt galvenie šīs jomas ražotāji BJR atrodas Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā. Projekta ietvaros universitātes un pētniecības institūcijas ražošanas uzņēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), nodeva zināšanas par mūsdienu 3D skenēšanas, viedo tekstiliju un apģērbu izgatavošanas tehnoloģijām, kā arī efektīvu piegādes ķēžu vadību.
  Projekta ietvaros veikta MVU izvēlētās mērķa grupas (gala lietotāji) 3D ķermeņa skenēšana, lai pārbaudītu un nepieciešamības gadījumā aktualizētu standartus. Lai to nodrošinātu, pētniecības institūti veica apjomīgu datu apkopošanu, apstrādi un analīzi. Apkopotie rezultāti veido pamatu jaunās paaudzes darba apģērbu prototipu izstrādei. Projekta partneri nodrošināja tehnoloģiju un zināšanu pārnesi, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņu.
  Zemģērba mikroklimats ir svarīgs faktors optimālu darba spēju un labsajūtas nodrošināšanai. RTU un citi partneri projekta ietvaros veicināja zināšanu pārnesi ražošanā par pieejamiem un jauniem viedajiem risinājumiem, piemēram, inovatīvām apģērbā integrētām IT tehnoloģijām, piedāvājot konkrētus viedapģērba risinājumus. Labākās idejas tika aprobētas ražošanā un pārbaudītas reāla darba apstākļos.
  Papildus tam projekta ietvaros izpētīta esošo starptautisko piegādes ķēžu efektivitāte un labākie risinājumi piedāvāti partneriem, kā arī Baltijas jūras reģiona vieglās rūpniecības ražošanas uzņēmumiem. Vairāk par projektu: https://tki.centria.fi/hanke/sww-smart-and-safe-work-wear/1255

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • PRACTICAL ARTS

  Interreg Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Biedrība Eiroreģions "Ezeru zeme"

 • Projektā iesaistījās divi partneri - Nevalstiskā organizācija “Sprendimų centras” Lietuvā un biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” Latvijā, Krāslavā.
  Projekta “PRACTICAL ARTS” mērķis ir stiprināt Krāslavas un Dusetos pašvaldības, kā arī risināt problēmas, kas saistītas ar atkārtotu resursu izmantošanu, izmantojot dažāda veida materiālus, kas visbiežāk nonāk atkritumu urnās.
  Realizējot projektu, bija svarīgi tā aktivitātēs iesaistīt vietējos iedzīvotājus, lai sabiedrībā tiktu pievērsta uzmanība resursu otrreizējai izmantošanai, kā arī vides uzlabošanai.
  Atkārtoti izmantot var lielu daļu priekšmetu un materiālu, kurus ikdienā cilvēki izmet atkritumos, kuru apmērs pasaulē ar katru gadu palielinās. Projekta “Practical arts” ietvaros tika rīkots seminārs, kurā dalībnieki uzzināja par atkritumu postošo ietekmi uz pasauli un to, kā tas, kas nonāk izgāztuvēs, var pārtapt par citu praktisku priekšmetu vai mākslas darbu, kā lietas un materiālus izmantot atkārtoti.
  Tika likts akcents uz pārdošanas prasmju pilnveidošanu. Amatnieki prasmes pārdot radoši un kreatīvi, pieliekot pūles, mācoties rast jaunas idejas un piešķirot otro dzīvi šķietami nevajadzīgām lietām apguva pasākumā “Radošā NEdarbnīca”. Tās pamatā bija doma, kā saimniekot izdevīgi, ar peļņu, turklāt nepiesārņojot vidi un pārdošanas, kā arī ražošanas procesu padarīt ilgtspējīgāku un vērtīgāku.
  Praktiski šīs prasmes amatnieki un radošie cilvēki varēja izmantot, piedaloties amatnieku tirdziņos, kas pirms Ziemassvētkiem notika Zarasos un maijā Krāslavā.
  Iedzīvotāji labprāt iesaistījās meistarklasēs, kurās kopā ar prasmīgiem, radošiem meistariem mācījās no lietotiem priekšmetiem un materiāliem izgatavot citus priekšmetus. Un tā, no stikla burciņām tika izveidoti svečturīši; ar krāsainu dziju tika aptamborētas pudeles, kuras var izmantot gan par mājas dekoru, gan vāzi; no veciem koka logu rāmjiem tika darināts liels Ziemassvētku vides objekts, kas rotāja Krāslavas centru.

  Lasīt vairāk: https://www.facebook.com/groups/54896439

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • ChangeMakers - Start-ups for sustainable environment created by youngsters

  Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Rīgas Tehniskā universitāte (Zinātnes un Inovāciju centrs

 • RTU Zinātnes un Inovāciju centrs kopā ar Tallinas Tehnoloģiju universitāti, Satakuntas lietišķo zinātņu universitāti un Turku universitāti no Somijas, Stokholmas universitāti un Ālandu tehnikumu īstenoja Interreg projektu «ChangeMakers», lai veicinātu uzņēmējdarbībai nepieciešamās prasmes skolēnos. Divu gadu laikā 250 skolēni ieguva zināšanas inovāciju menedžmentā, uzņēmējdarbības un tirgus izpētē, aprites ekonomikā, starpkultūru komunikācijā. Viņi arī meklēja risinājumus uzņēmumu definētām problēmsituācijām, kas saistītas ar nepieciešamību pēc ilgtspējīgiem risinājiem un veidoja jaunas idejas un iestrādnes jaunuzņēmumam internacionālās komandās, kas šos risinājumus attīstītu (veidojot arī mini biznesa plānu).

  No Latvijas projektā piedalījās RTU Inženierzinātņu vidusskolas un Salacgrīvas vidusskolas skolēni.

  Projektā izstrādāta arī vienota e-platforma, kur dalībniekiem un citiem interesentiem, skolām pieejami mācību materiāli. Informācija platformā arvien tiek papildināta un tā turpinās savu darbību arī pēc projekta noslēguma. 

  «ChangeMakers» noslēguma pasākums 2022.g. notika Raumā, Somijā, klātesot projekta dalībniekiem no visām iesaistītajām valstīm – Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas un Ālandu salām. Trīs dienas vidusskolēni piedalījās tīklošanās aktivitātēs, klausījās iedvesmas stāstos, veica uzdevumus un prezentēja savus radītos risinājumus izaicinājumiem, tādējādi prezentējot arī savas iegūtās zināšanas projekta laikā.
  Lasīt vairāk: https://newsub.samk.fi/changemakers-eplatform/

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • GEOTOUR

  Interreg Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Aizkraukles novada pašvaldība

 • Projekta mērķis ir radīt ilgtspējīgu un izzinošu tūrisma piedāvājumu, palielināt apmeklētāju 
  skaitu reģionos, kā arī uzlabot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām.
  Lasīt vairāk: www.aizkraukle.lv

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • Greenways Riga-Vilaka

  Pārrobežu (Ārējo robežu) sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Vidzemes Tūrisma asociācija

 • Zaļie dzelzceļi ir maršrutu tīkls, kas veidojies uz kādreizējām dzelzceļa līnijām Vidzemē un Dienvidigaunijā, tagad arī savienojies ar Latgali. Maršruti ved caur gleznainām ainavām un mežiem, un ir piemēroti velo braucējiem, pārgājieniem, zirgu izjādēm un slēpošanai ziemas apstākļos.
  Vairāk par zaļiem dzelzceļiem: greenrailways.eu

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • The Forest Trail / Mežtaka

  Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Dabas aizsardzības pārvalde

 • Pārrobežu pārgājienu maršruts "Mežtaka"
  The Forest Trail
  Interreg V-A Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu programma 2014.-2020.  gadam


  » JOMAS
  Ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma objektos.

  » PROJEKTA MĒRĶIS
  Projekta mērķis bija zveidot marķētu garās distances pārgājienu maršrutu, kas ~1050 km garumā vijas cauri Latvijas un Igaunijas mežiem, no Rīgas līdz pat Tallinai.

  » PROJEKTĀ VEICAMĀS DARBĪBAS
  Pārgājienu maršruta "Mežtaka" izveide ietvēra takas maršruta plānošanu, piesaistot ieinteresētās puses, takas apsekošanu un pārbaudi, trūkstošo posmu un pakalpojumu noteikšanu, saskaņošanu, iezīmēšanu, marķēšanu, kā arī informācijas stendu, virziena norāžu un informatīvo zīmju uzstādīšanu tūristu orientēšanai.

  » REZULTĀTI
  Izveidots un marķēts garās distances pārrobežu pārgājiena maršruts “Mežtaka” šādā maršrutā:  Rīga - Garkalne - Rāmkalni - Sigulda - Līgatne - Cēsis - Valmiera - Strenči - Zīle - Gaujiena - Trapene - Ape - Korneti - Haanja - Piusa - Varska - Poosi - Varnja - Kalaste - Mustve - Vasknarva - Kuremaa - Toila - Lahemaa nacionālais parks - Kaberneeme - Maardu - Tallina.
  Izveidots marķējums un virziena norādes, lai palīdzētu gājējiem/tūristiem orientēties mežā.
  Izvietoti informācijas stendi, skaidrojot meža vērtības un procesus.
  Projekta ietvaros izstrādāti noderīgi un praktiski informācijas materiāli par maršrutu – gan drukātā veidā, gan elektroniski pieejami izmantošanai e-vidē – gan maršruta plānošanai, gan praktiskai izmantošanai pārgājiena laikā. Tai skaitā izstrādāta brošūra, pārgājienu ceļojumu pakete un rokasgrāmata pārgājienu organizētājiem.
  Meža takas maršruta koordinātes lejupielādējamas viedtālrunī, kā arī pieejamas partneru mājas lapās, un Dabas tūrisma aplikācijā.
  Projektā īstenotās mārketinga aktivitātes sekmē reģiona kā aktīvā un dabas tūrisma galamērķa atpazīstamību.
  Skatīt vairāk: https://baltictrails.eu/lv/forest/

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • Co-Active

  Interreg Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Saldus novada pašvaldība

 • Saldus novada pašvaldība kopīgi ar Mažeiķu rajona pašvaldības administrāciju (Lietuva) no 2020.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim īstenoja projektu Nr. LLI-516 “Mažeiķi un Saldus: kopienas iesaistās” (Co-Active). Skeitparku būvniecība abās partneru pilsētās bija viena no projekta galvenajām investīciju aktivitātēm, lai veicinātu dažādu sabiedrības grupu, īpaši jauniešu, iesaistīšanos kopienas aktivitātēs. Skeitparks, kurš izbūvēts Saldus centrā, sporta kompleksa tuvumā, paver jaunas papildu iespējas vietējo jauniešu fiziskajām aktivitātēm, jo nelielajā teritorijā kompakti izvietojas trīs dažādas trases  – betona un  finiera skeitparku trases un multifunkcionālā velotrase ar asfalta segumu. Vienlaikus veikta arī teritorijas labiekārtošana – izveidoti bruģēti celiņi, izvietoti soliņi un atkritumu urnas. Skeitparks kļuvis par iecienītu pulcēšanās un atpūtas vietu vietējiem bērniem un jauniešiem. Līdzīga aktivitāte īstenota Mažeiķos, kur Jodpelķa parkā izbūvēts skeitborda, skūteru un BMX skeitparks. Abu partneru pilsētu iedzīvotāju kopienas vienoja arī projekta ietvaros īstenotās kopīgās izglītojošās aktivitātes par katrai interešu grupai būtiskām tēmām.
  Lasīt vairāk: https://saldus.lv/pasvaldiba/projekti/posts/mazeiki-un-saldus-kopienas-iesaistas-co-active/ 

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • EXPLORE BALTS

  Interreg Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Zemgales Plānošanas reģions

 • Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, attīstot izveidoto pārrobežu kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”, palielināt izpratni par Baltu tautu materiālā un nemateriālā kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un veicināt izveidotā starptautiskā kultūras tūrisma maršruta "Balts ceļš" atpazīstamību. 
  Lasīt vairāk: https://www.zemgale.lv/images/Kopsavilkums_majaslapai_EXPLORE_BALTS1_2_22.pdf 

 • Projekta video 

 • Informācija par projektu
 • BALTS’ ROAD 

  Interreg Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Zemgales Plānošanas reģions

 • Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršrutu „Baltu ceļš”. Maršruts tiek veidots kā izzinošs un izglītojošs tūrisma materiāls, kurā iekļauts baltu maztautu dzīvesveidu atspoguļojoši tūrisma objekti mūsdienās. Informāciju par maršrutu var meklēt tīmekļa vietnē www.baltucels.lv. 
  Lasīt vairāk: https://www.zemgale.lv/images/Projekti_Balts_road.pdf 

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • SOHJOA BALTIC

  Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Zemgales plānošanas reģions

 • Projekta mērķis - uzlabot videi draudzīgas transporta sistēmas pilsētu teritorijās, izmantojot pilsētas transporta dažādību un apkalpojot lielāku skaitu iedzīvotāju. Projekta gaitā tika ieviestas vairākas aktivitātes - 
  1.Izstrādātas rekomendācijas, priekšlikumi nacionālās likumdošanas pilnveidei.
  2.Labas prakses piemēru iepazīšana un transfērs uz Zemgali, Latviju.
  3.Bezvadītāju sabiedriskā transporta paraugdemonstrējumi Jelgavā
  un Aizkrauklē.
  4.Plānošanas kapacitātes celšana vietējiem (pašvaldību) un ZPR speciālistiem, kā arī zaļā transporta kā videi draudzīga sabiedriskā transporta popularizēšana.
  Saistībā ar minētajiem demonstrējumu braucieniem Jelgavā un Aizkrauklē iedzīvotāju un pilsētas viesu atsaucība piedalīties bija visaugstākā salīdzinot ar līdzīgiem braucieniem projekta citu valstu partneru pilsētās Somijā, Igaunijā, Polijā vai Norvēģijā. Vairāk par projektu:     
  1. www.zemgale.lv 2. www.sohjoabaltic.eu

 • Projekta video 

 • Informācija par projektu
 • Green Palette

  Pārrobežu (Ārējo robežu) sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Smiltenes novada pašvaldība

 • Projekta “Green Palette” jeb “Zaļā Palete” mērķis ir uzlabot sabiedrības un tieši iesaistīto pušu zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot atšķirīgas mērķa grupas dažādās aktivitātēs. Projektu īsteno Smiltenes novada pašvaldība, biedrība Eiroreģions “Pleskava-Livonija” (Latvija), Balvu novada pašvaldība un Rēzeknes novada pašvaldība. Ar projekta aktivitātēm stiprināta to institūciju kapacitāte, kuras ir atbildīgas par radušos bīstamu situāciju novēršanu. Projektā tiek veicināta sadarbība starp Latvijas pašvaldībām ugunsdrošības, ārkārtas evakuācijas, plūdu novēršanas, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes, kā arī ūdenstilpju apsaimniekošanas jautājumos. Smiltenes pašvaldībā uzsvars likts uz ezeru apsaimniekošanas jautājumiem - izstrādāti apsaimniekošanas plāni 5 novada ezeriem - Tepera ezeram, Vidusezeram, Bilskas ezeram, Blomes ezeram un Tiltlejas ezeram. Apsaimniekošanas plāni ietver detalizētu informāciju par ūdenstilpēm, to ekoloģisko stāvokli un potenciālo attīstību. Projekta ietvaros veikti arī Bilskas ezera labiekārtošanas darbi, izbūvējot gar ezeru gājēju taku, tādējādi veicinot ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību nodrošināšanu, saglabājot Bilskas ezeru, ierobežojot tā aizaugšanu un nodrošinot tam publisku piekļuvi. Tāpat projekta laikā rīkoti vairāki semināri un meistarklases iedzīvotājiem, iepazīstinot un sniedzot informāciju par ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un vides saglabāšanu. Uzstādīti izzinoši vides objekti, tādi kā statiskās spēles pie Bilskas ezera un āra lasītavas plaukts Smiltenē pie Vidusezera. 
  Vairāk https://smiltenesnovads.lv/projekts-vides-parvaldibas-pilnveidosana-istenojot-kopejus-pasakumus-ru-lv-parrobezu-regionos-zala-palete/ 
  Video par Vidusezeru https://youtu.be/kqwc5kFucmU 
  Video par Bilskas ezeru https://youtu.be/57H6wmVsYTg 

 • Projekta video 

 • Informācija par projektu
 • Versts of Feelings

  Pārrobežu (Ārējo robežu) sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Alūksnes novada pašvaldība

 • Šī pārrobežu projekta mērķis bija radīt jaunu tūrisma piedāvājumu no Krāslavas līdz Alūksnei Latvijā, kas tālāk turpinās līdz Pavlovskai Sanktpēterburgā, piedāvājot izbaudīt 630 sajūtu pilnas verstis. Projekta laikā radītais maršruts apvieno objektus, kas sniedz apmeklētājiem dažādu sajūtu gammu, iespēju sajust, līdzdarboties, piedzīvot, izbaudīt, ieraudzīt unikālo pierobežas tūrisma piedāvājumu, vēstures, dabas un cilvēka mijiedarbību cauri gadsimtiem.
  Jaunais tūrisma piedāvājums Latvijas teritorijā ietver romantisko Krāslavu, skaisto Arendoli, daudzveidīgos Preiļus, iedvesmojošo Lūznavu,  leģendām bagātos Varakļānus, pārsteidzošo Liteni un elpu aizraujošo Alūksni. Maršrutā iekļauti interesantākie tūrisma piedāvājumi, kas viesiem ļaus iepazīt pierobežas teritoriju un justies kā jaunatklājējam, jo šie objekti nav tūristu pārpludināti, te var izbaudīt harmoniskas pastaigas, līdzdarboties, uzkavēties un atpūsties. Ceļojuma laikā ir iespēja satikt vietējos- izcilākos maltīšu gatavotājus un viesmīlīgākos naktsmītņu saimniekus – viss, kas nepieciešams pilnvērtīgai atpūtai. Ērtākai ceļošanai radīta mobilā lietotne "Versts of Feelings", kas ne tikai ļauj apskatīt tūrisma objektus, bet arī, ierodoties kādā no 7 vietām, iepazīties ar  virtuālo stāstnieku un noklausīties leģendu par apmeklēto vietu.
  Vairāk par sajūtu ceļojumu kultūrvēsturiski bagātajā Latvijas pierobežā:     
  https://aluksne.lv/projektiwp/?p=604 

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • RETROUT

  Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Kurzemes plānošanas reģions

 • 2018.gada oktobrī Stokholmā (Zviedrija) tika dota zaļā gaisma projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” (RETROUT, R065) ieviešanai. 

  Projekta mērķis - attīstīt un popularizēt Baltijas jūras reģionu kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma galamērķi, fokusējoties uz jūras taimiņu kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma produktu,
  kā arī izstrādāt efektīvas upju un zivju nārsta ceļu apsaimniekošanas vadības metodes.

  Projekta rezultā tika izveidots pamats Kurzemes kā starptautiski nozīmīga makšķerēšanas tūrisma galamērķa attīstībai, popularizējot resursus un makšķerēšanas piedāvājumus interneta vietnē www.balticseafishing.com; Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma galamērķa popularizēšanai izveidoti trīs reklāmas videorullīši, kas stāsta par makšķerēšanas iespējām dažādām mērķa grupām; izdota brošūra ar karti “Makšķerē Kurzemē!” latviešu un angļu valodā; veikts pētījums par makšķerēšanas tūrisma ietekmi uz reģionālo ekonomiku, kurā apskatīta esošā situācija minētajā jomā projekta partnervalstīs un padziļināti veikta izpēte pilotteritorijā - Kurzemes rietumu daļā; Ventspils novada Labragā, pie Rīvas upes ietekas jūrā, izveidots migrējošo zivju nārsta ceļš. Tas veidots tā, lai pēc iespējas līdzinātos dabīgai upes gultnei, un tas ir vienīgais šāda veida zivju nārsta ceļš Latvijā; izstrādāts ceļvedis upju restaurācijā un zivju nārsta ceļu atjaunošanā upēs. Ceļvedis nodots Baltijas Jūras vides aizsardzības komisijai (HELCOM), lai tas tiktu apstiprināts un darbotos kā rekomendējošs dokuments visās Baltijas jūras reģiona valstīs. Vairāk par projektu: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/retrout/

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • RunRaRo

  Pārrobežu (Ārējo robežu) sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Bauskas novada pašvaldība

 • Mums pieder unikāls kultūrvēsturiskais mantojums, kuram izgaisot, varam zaudēt savu pašapziņu, identitāti un izpratni par savu izcelsmi. Projekta RUNRARO galvenais mērķis ir atgādināt par to bagātīgo mantojumu, ko mums atstājuši mūsu senči un senču senči. Šis mantojums padara mūsu novadu pievilcīgu un interesantu ne tikai tūrismam, bet arī pašiem iedzīvotājiem. Sadarbojoties pārrobežu mērogā tiek uzlabota partneru pašvaldību pievilcība, tādējādi stimulējot aktīvu un efektīvāku esošo resursu izmantošanu (kultūras un vēsturisko mantojumu, vietējo sabiedrību un uzņēmējdarbību), tiek attīstīts ilgtspējīgs tūrisma piedāvājums. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes apvieno infrastruktūras uzlabošanu, aprīkojuma iegādi un inovatīvu mobilo gidu uzstādīšanu. Projekts RUNRARO devis iespēju īstenot ilgi gaidītos Mežotnes baznīcas torņa rekonstrukcijas darbus. Šobrīd Zemgalei raksturīgos līdzenumus, labības laukus un Lielupes rāmo plūdumu iespējams vērot torņa galerijā no aptuveni 28 metru augstuma. Torņa stāvos izveidota ekspozīcija, kas ataino dzīvi Mežotnes pilskalnā 13.gs. Projekta ietvaros visā pilskalna teritorijā izvietoti QR kodu piesaistes punkti, piedāvājot ar mobilā tālruņa starpniecību iepazīties ar stāstījumu par Mežotnes pilskalnu un tā apkārtnes vēsturi dažādās valodās. Jūs dzirdēsiet stāstus par zemgaļiem – par viņu sadzīvi un cīņas mākslu, par tā laika modi un rotu krāšņumu, par amatiem un, protams, lielo zemgaļu mīlestību pret savu zemi! Visā pilskalna teritorijā apmeklētājus sveic senie virtuālie zemgaļi Madis un Zīle – lieli trīsdimensiju telpiski paplašinātās realitātes objekti, kas apskatāmi ar bezmaksas mobilās SAN aplikācijas palīdzību. Minētās aktivitātes jau šobrīd palielina teritorijas apmeklētāju skaitu.
  Vairāk par projektu: http://www.rundale.lv/aktualie-projekti/ainavakaresurssatbalstsjauniempakalpojumiemunturismam 

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • Re-growCity

  Starpreģionu sadarbības programma URBACT III 2014.-2020.gadam

  Alūksnes novada pašvaldība

 • Projekts lielā mērā ir saistīts ar pieredzes pārnesi – labās prakses aizgūšanu no Altenas pilsētas, Vācijā, un pielāgošanu savā situācijā katrā no 7 projekta dalībpašvaldībām. Daudzu gadu garumā Altena cīnījusies ar tādām pašām problēmām, kas šobrīd skar Latviju un arī Alūksni – vietējo nozaru slēgšana, bezdarba pieaugums, iedzīvotāju skaita samazināšanās, jaunu cilvēku aizbraukšana. Alūksnes novada pašvaldība, iesaistoties projektā, izvirzīja vairākus mērķus, tostarp aktivizēt mazo uzņēmējdarbību un aizpildīt tukšās telpas pilsētā. To visu bija plānots panākt ar pop-up metodes palīdzību. Pop-up jeb “īslaicīgs bizness” ir plaši pazīstams biznesa veids pasaulē, bet mazāk Latvijā. Īslaicīgā biznesa mērķis ir pārbaudīt jaunā biznesa ilgtspēju, mērķauditorijas interesi un jaunu klientu piesaiste. Pop–up idejas pamatā ir neieguldīt lielus finansiālos līdzekļus telpu labiekārtojumā, mārketinga aktivitātēs un dizaina izveidē. Šāds biznesa modelis dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem izmēģināt savu biznesu un veiksmes gadījumā to turpināt arī pēc pop-up. Savukārt telpu īpašniekiem šī ir iespēja palīdzēt veidot pilsētas vizuālo tēlu, veidojot pilsētvidi ar dzīvību tukšajās telpās un skatlogos. Tā ir iespēja iegūt pastāvīgus telpu īrniekus pop-up aktivitāšu laikā. Trīs gadu laikā projektam Alūksnē izdevās piesaistīt 15 pop-up partnerus no visdažādākajām nozarēm – skaistumkopšanas, viesmīlības, amatniecības un pakalpojumu nozares. Vairāki pop-up uzņēmēji ir atzinīgi novērtējuši iespēju sadarboties ar pašvaldību un realizēt savas biznesa idejas, no kurām daudzas ir arī pierādījušas savu dzīvotspēju.
  Alūksnes novada pašvaldība projektu ieviesa kopā ar partneriem no Portugāles, Spānijas, Ungārijas, Slovēnijas, Grieķijas un Itālijas.
  Lasīt vairāk: https://aluksne.lv/projektiwp/?p=493

 • Projekta video 

 • Informācija par projektu
 • Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība

  Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Valkas novada pašvaldība

 • Projekta mērķis bija radīt jaunu kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas –Latvijas robežas Dvīņu pilsētas Valgas – Valkas centrā, lai veicinātu Valgas – Valkas kā kopējas pilsētas attīstību, iedrošinot pilsētu kopienu integrāciju un palielinot attīstītā Dvīņu pilsētas centra atpazīstamību starp iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmējiem, kā arī attīstīt piemērotu uzņēmējdarbības vidi, lai atbalstītu un piesaistītu privātās investīcijas un uzņēmējdarbību un veicinātu pārrobežu sadarbību Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā.
  Tagad šī teritorija ir interesanta un pieejama visām vecuma grupām – tieši uz robežupītes ir uzbūvēts jauns tiltiņš ar šūpolēm, kurās var šūpoties no vienas valsts otrā, robežbūdiņa un robežsoliņš, kas jau ir kļuvušas par iecienītām fotografēšanās vietām gan robežpilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem, ir bērnu laukums, skeitparks, āra trenažieri senioriem un darbojas jau atpazīstamību ieguvusi jaunā kafejnīca WALK. 

  Vairāk par projektu šeit:http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/projekti-2/valkas-valgas-centrs

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • SUMBA+

  Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Baltijas Vides Forums

 • Projekta mērķis ir turpināt SUMBA projektā iesāktās aktivitātes  – pilnveidot ilgtspējīgu mobilitāti, fokusējoties uz SUMBA rezultātu praktiskajiem aspektiem. SUMBA+ ietvaros Latvijā tika veikta mobilitātes punktu īstenošanas iespējamības izpēte (feasibility study) 6 mobilitātes punktiem Rīgas metropoles areāla teritorijā, reģionāla mēroga veloceļu tīkla kartēšana un sasaiste Rīgas metropoles areālā iekšēja telpā un sagatavoti transporta CO2 emisiju aprēķini Rīgas metropoles areāla teritorijai pašreizējai situācijai un transporta attīstības aktivitātēm. Vairāk par projektu: www.sumba.eu

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • IoTXchange

  Starpreģionu sadarbības programma URBACT III 2014.-2020.gadam

  Jelgavas novada pašvaldība

 • Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā (IoTXchange).
  Projekta mērķis: paātrināt Lietu Interneta ieviešanu kā instrumentu mazo un vidējo pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai lauku apvidos un tādējādi palielināt ekonomikas konkurētspēju, veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu, ilgtspējīgu vides un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.
  Projekta ietvaros izstrādāts Viedās pašvaldības/ Lietu interneta attīstības plāns Jelgavas novada pašvaldībai 2022 – 2032.
  Sekojot vietējās URBACT darba grupas ieteikumam, un ņemot vērā Jelgavas novada specializāciju lauksaimniecībā, kā maza mēroga pilotprojekts izvēlēts meteo staciju izvietojums Jelgavas  novadā – 2 zemnieku saimniecībās, LLU mācību un pētījumu saimniecībā Pēterlauki un pie LVĢMC meteo stacijas Staļģenē, kas arī deva iespēju salīdzināt un izvērtēt uzstādīto meteo staciju precizitāti 2m un 10m augstumā.
  Lasīt vairāk: https://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/projekti/paslaik-istenosana/interreg-iii-urbact/15275/lietu-internets-ka-politikas-instruments-parmainam-pasvaldiba-iotxchange/

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • Sticky urban areas

  Pārrobežu (Ārējo robežu) sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Latvijas Lauksaimniecības universitāte

 • Projekta “Pievilcīga pilsētvide” mērķis bija pārveidot pilsētu ūdens resursus Rēzeknē par ilgtspējīgāku un pievilcīgāku vietu to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, saglabājot līdzsvaru starp sociālajiem, ekonomiskajiem un vides faktoriem. Kā arī tūrisma sektora dalībniekiem bija iespēja projekta ietvaros iziet apmācības mārketingā, sadarbībā (klasteru veidošanā), tūrisma attiecībās ar ilgtspējīgu pārvaldību un dabas resursiem. Projekta ietvaros veidoti vairāki video sižeti, kas tulkoti arī angļu un krievu valodā, lai aptvertu plašāku mērķauditorijas grupu. Visi sižeti aplūkojami šeit: https://www.youtube.com/channel/UCSSB3mvzQFus6GKyP__q9cA/videos
  Vairāk par projektu: https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2019/udens-resursu-ilgtspejiga-izmantosana-turisma-attistibai 

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • COMPLETE

  Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Latvijas Hidroekoloģijas institūts

 • Kuģniecības nozares nozīmīgā saistība ar nekontrolētu invazīvo sugu, tai skaitā potenciāli kaitīgo ūdens organismu un patogēnu, introdukciju joprojām ir globāli neatrisināta problēma, kurai var būt ievērojamas sekas uz vidi, ekonomiku un cilvēka veselību. Risinot šo problēmu, Starptautiskā Jūrniecības organizācija pieņēmusi Starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību (Balasta konvencija, 2004.gads) un izstrādājusi un apstiprinājusi vadlīnijas kuģu bioapauguma kontrolei un apsaimniekošanai, lai minimizētu ūdenī dzīvojošo invazīvo sugu pārvietošanu. Reģionālajā līmenī HELCOM Baltijas Jūras Rīcības Plāns (2007.gads) ir apzinājis svešzemju sugu problēmu nosakot ekoloģisko mērķi – “nav jaunu svešzemju sugu introdukciju no kuģiem”. 
  Projekts "COMPLETE" risina vienu no Baltijas jūras reģiona izaicinājumiem, kura galvenais mērķis ir izstrādāt operatīvu sistēmu un nodrošināt uz lietotājiem orientētus instrumentus, lai padarītu kuģošanu videi draudzīgāku, un, it īpaši svarīgi, kur iespējams neradīt papildus slogu kuģniecības nozarei. COMPLETE risina vairākas būtiskas nepilnības pašreizējās zināšanās un apsaimniekošanā, kas ir projekta galvenie uzdevumi: izstrādāt efektīvu riska novērtēšanas procedūru balasta ūdens apsaimniekošanas atbrīvojumam; nodrošināt aktīvu reģionālo sadarbību un informācijas apmaiņu saistībā ar potenciāli kaitīgo ūdens organismu un patogēnu konstatējumiem; piedāvāt reģionāli integrētu svešzemju sugu monitoringa sistēmu un uzraudzības programmu attiecībā uz balasta ūdens apsaimniekošanas standartu atbilstības kontroli. Mērķa grupas ir valstu ministrijas, transporta un vides aģentūras, kuģu īpašnieki un to asociācijas, Baltijas jūras ostas un piekrastes pašvaldības, kuģu būvētavas, jahtu piestātnes un mazo kuģošanas līdzekļu asociācijas, HELCOM un tās dalībvalstis. Vairāk par projektu: https://balticcomplete.com/

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • ONLY SAFE!

  Interreg Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Valsts policija

 • Projekta mērķis ir uzlabot sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti, stiprinot kapacitāti un sadarbību starp institūcijām Lietuvas Rietumu un Kurzemes reģionos. 

  Projekta partneri organizēja kopīgas apmācības Lietuvā (Neringā) un Latvijā (Liepājā). Mācībās tika pievērsta uzmanība esošajiem vides apstākļiem (ūdens temperatūrai, viļņu augstumam, bīstamajām vietām un objektiem, ledus stāvoklim u.c.), analizēta pieredze un kļūdas glābšanas darbos.

  Projekta partneris Valsts policija (Kurzemes reģiona pārvalde) ir iegādājusies speciāli bezceļa, smilšainas pludmales apstākļiem pielāgotu automašīnu, specializētu kvadriciklu, komplektā ar piekabi un glābšanas komplektus. Aprīkojums tiek izmantots, lai nodrošinātu sabiedriskās drošības un glābšanas pakalpojumus.

  Lasīt vairāk: https://www.vp.gov.lv/lv/projekts/ir-uzsakts-projekts-lli-441-only-safe-par-lidzcilveku-drosibu-un-operativo-dienestu-darbibas-stiprinasanu 

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • SuMaNu 

  Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Biedrība "Zemnieku saeima"

 • Projekts SuMaNu platforma – ilgtspējīga kūtsmēslu un augu barības vielu apsaimniekošana barības vielu zudumu samazināšanai Baltijas jūras reģionā. SuMaNu platformas projekta mērķis ir analizēt un sintezēt rezultātus un ieteikumus no esošiem un pabeigtiem projektiem, kas saistīti ar agrovides ilgtspēju. Vairāk par projektu: https://interreg-baltic.eu/project/sumanu/

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • WATERDRIVE

  Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Biedrība "Zemnieku saeima"

 • WATERDRIVE mērķis ir ieviest jaunu, gudrāku ūdens apsaimniekošanas praksi lauksaimniecībā, rosinot iesaistītās puses uz sadarbību, izveidojot inovatīvus plānošanas līdzekļus ūdens resursu apsaimniekošanai un teritorijas attīstības plānošanai. Vairāk par projektu:     
  https://water-drive.eu/

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • Pure Water

  Pārrobežu (Ārējo robežu) sadarbības programma2014.-2020.gadam

  Latgales plānošanas reģions

 • Projekta “Tīrs ūdens” aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības informēšanu par vērtīgāko dabas resursu - ūdeni, kuru mums ir jātaupa un jānovērtē. Projekta ietvaros tika organizētas kapacitātes stiprināšanas apmācības ūdenssaimniecību pārstāvjiem, uzstādīta interaktīvā multimediālā ekspozīcija "Ūdens" ar 2 instalācijām "Ūdens ceļš" un "Mazie ūdens iemītnieki", izveidoti informatīvie video par ūdeni. Projekta noslēgumā tiks organizēts "Ūdens festivāls" ar nosaukumu "Ūdens lāse Latgales dvēselē". Projekts ir vērsts, lai sasniegtu Pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam tematiskā mērķa “Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās” prioritātes 2.3. “Atbalsts ilgtspējīgām atkritumu un notekūdeņu pārvaldības sistēmām” galvenos mērķus, jo īpaši - uzlabot kopīgo ūdens resursu kvalitāti un samazināt to piesārņojuma slodzi, palielināt izpratni par vides aizsardzību un efektīvu enerģijas un dabas resursu izmantošanu.
  Vairāk par projektu: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/pure-water/#.Yu1X8xxByUk 
  Infografika par ūdens resursu: https://www.youtube.com/watch?v=3JxO8idzEOc  

 • Projekta video

 • Informācija par projektu
 • Crafts

  Pārrobežu (Ārējo robežu) sadarbības programma 2014.-2020.gadam

  Latgales plānošanas reģions

 • Projekta Crafts mērķis ir jaunu amatniecības produktu un pakalpojumu izveidošana,tūrisma produktu popularizēšana, lai piesaistītu tūristus Latgales reģionā. Projekta aktivitātes ir vērstas uz amatniekiem kā vietējās kultūras un tradīciju glabātājiem un attīstītājiem tādos amatniecības sektoros kā metālapstrāde, tekstils, ieskaitot aušanu un šūšanu, kokapstrāde un keramika un stikls. Projekta laikā tika uzlabota infrastruktūra 5 kultūrvēsturiskās vietās, veiktas teorētiskās apmācības amatniekiem, paredzētas radošās darbnīcas jaunu radošu produktu un pakalpojumu izveidei, organizēti 4 amatnieku tirdziņi Rīgā, popularizējot tūrisma produktus. Tika izstrādāti 4 video, kas popularizē visas 4 amatnieku nozares.
  Porcelāns: https://www.youtube.com/watch?v=9Fc5Hl6yCHE 
  Koks: https://www.youtube.com/watch?v=qA6keqGd56Y 
  Metāls: https://www.youtube.com/watch?v=8g9ZieqgnY0 
  Tekstils: https://www.youtube.com/watch?v=cFCxjMhhoCU 
  Vairāk par projektu https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/crafts

 • Projekta video