URBACT info diena
  • URBACT IV programmas informatīvā diena par Rīcības plānošanas tīklu konkursu
    Datums: 2023. gada 26. janvāris

    Pasākuma mērķis ir informēt dalībniekus par pirmā Rīcības plānošanas tīklu konkursa nosacījumiem, termiņiem un finansēšanas iespējam, kā arī prezentēt URBACT IV programmas aktualitātes un URBACT III programmas projektu pieredzes stāstus.

    Pasākuma norises vieta: tiešsaistes platforma Zoom (saite uz pasākumu tiks atsūtīta dažas dienas pirms)

Informējam, ka Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai šī pasākuma organizēšanas un vadīšanas nolūkos. Jūsu dati tiks glabāti elektroniski vai papīra formā un tiks izmantoti , lai informētu Jūs par pasākumu saistītiem jautājumiem. Datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Datu apstrādes pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Mēs apņemamies ievērot un aizsargāt apstrādāto personas datu privātumu. Jūsu personas dati nav paredzēti nodošanai trešajām personām vai pārsūtīšanai uz citām valstīm un organizācijām.