Trasē tikai meitenes

 • Dalībnieka reģistrācijas dati
 • Pasākuma informācija
 • Pasākuma laiks Vietu skaitsCena 
  9. marts 10:00 - 13:00 480.00
  9. marts 13:30 - 16:30180.00
 • MAKSĀJUMS / PAYMENT
 • INFORMĀCIJA PAR MAKSĀTĀJU / INFORMATION ON THE PAYER
 • Subtotal 0.00 €
  VAT ({%}%) 0.00 €
  Summa kopā / Grand total 0.00 €

Datu aizsardzības atruna ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar “333” Trasē tikai meitenes , tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.