Vietu rezervācija
  • Jums ir iespēja rezervēt vietu savam bērnam Roblox nodarbībām jaunajam mācību gadam, kas sāksies 2024. gada septembrī. 

    Tādējādi Jūs varēsiet uzsākt darbošanos nodarbībās vieni no pirmajiem! 


    У вас есть возможность зарезервировать место для вашего ребенка в группе Roblox на новый учебный год, начинающийся в сентябре 2024 года.

    Таким образом, вы будете одним из первых, кто начнет работать в группе!

  • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKA VECĀKU
  • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU

.