Vietu rezervācija
  • Jums ir iespēja rezervēt vietu Roblox pulciņā jaunajam mācību gadam, kas uzsāksies 2023. gada septembrī.
    ​​​​​​​
    Tādējādi Jūsu bērns varēs uzsākt darbošanos pulciņā Daugavas stadionā viens no pirmajiem!

  • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKA VECĀKU
  • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU

.