• ​​​​​​​Konference I Conference

  Latvijas piensaimnieku un piena lopkopības
  nākOTNES paaudzes izaicinājumi un perspektīvas  Challenges and perspectives of the next generation
  of Latvian dairy farmers and dairy farming  I NOVEMBRIS I 2022

  Reģistrācija I Registration form


 • PALDIES, KA REĢISTRĒJATIES DALĪBAI PASĀKUMĀ!
  Uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts apstiprinājums
  kā arī papildu informācija.


  THANK YOU FOR REGISTERING!
  A confirmation will be sent to the email address you provided
  as well as additional information.


  * SIA Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Personas datu apstrādes paziņojums par pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros veikto personas datu apstrādi.