Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

  • Mācības jāapgūst personām:

    - kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvušas profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē;

    - kas ir ieguvušas profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē.

    Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazinieties ar programmas koordinatori Žannu Gutovu, tālr. 26148820.

  • * SIA Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Personas datu apstrādes paziņojums par pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros veikto personas datu apstrādi pieejams > ŠEIT