Minecraft Education
  • Reģistrācija abonementam

  • INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU
  • INFORMĀCIJA PAR VECĀKU
  • Kopā: 39.00 EUR


    Maksājumi ar 

Izglītības pakalpojuma līguma un apmaksas noteikumi

LĪGUMA NOTEIKUMI IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMAM
“Tehnoprātnieks Minecraft pasaulē”

1. Biedrība “Tehniskās izglītības un jaunrades skola” (Starptautiskā Inovāciju skola) turpmāk (IZPILDĪTĀJS) reģ. Nr. 40008252375, pamatojoties uz šiem noteikumiem (NOTEIKUMI) sniedz izglītības pakalpojumu Minecraft Education nodarbības tiešsaistē (NODARBĪBA).

2. Dalībnieka (DALĪBNIEKS) vecāki vai aizbildņi (PASŪTĪTĀJS) veic reģistrāciju elektroniski. Veicot reģistrāciju, PASŪTĪTĀJS iepazīstas ar NOTEIKUMIEM un piekrīt tiem.

3. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt DALĪBNIEKA Minecraft Education tiešsaistes apmācību, vecuma grupās no 8 līdz 13 gadiem, kas ietver nodarbības grupā līdz 60 min garumā tiešsaistē 1 reizi nedēļā un nodrošina digitālo mācību materiālu.

4. IZPILDĪTĀJS nodrošina DALĪBNIEKAM tiešsaistes mācību procesu ar pasniedzēju grupā no 8 – 12 dalībniekiem.

5. Ja grupā minimālais patstāvīgo DALĪBNIEKU skaits ir mazāks par astoņi, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārcelt apmācību sākumu, piedāvāt citu apmācību laiku vai atcelt apmācību grupu, PASŪTĪTĀJU iepriekš iespējami savlaicīgi informējot un atgriežot pārmaksāto dalības maksu.

6. IZPILDĪTĀJS nodrošina DALĪBNIEKU ar nepieciešamo programmatūru un licenci – “Minecraft: Education Edition” uz NODARBĪBU abonementa laiku.

7. Piekrītot noteikumiem, PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt, ka DALĪBNIEKS apmeklē NODARBĪBAS.

8. PASŪTĪTĀJS neatkarīgi no DALĪBNIEKA apmeklējuma veic ikmēneša abonementa maksu. Pārrēķini netiek veikti. Tiek organizētas papildus NODARBĪBAS pedagoga slimības gadījumā vai ja, pēc nodarbību grafika, tās iekrīt oficiālās valstī noteiktās svētku dienās.

9. PASŪTĪTĀJS veic ikmēneša abonementa apmaksu 34.00 EUR (divdesmit septiņi eiro un 00 centu) apmērā. PASŪTĪTĀJS apmaksu veic kā automātisko maksājumu, reģistrācijas brīdī aktivizējot norēķinu karti. Detalizētāki apmaksas noteikumi aprakstīti atsevišķi “IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMA APMAKSAS NOTEIKUMI” (skatīt zemāk).

10. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikties no NODARBĪBĀM līdz nākamā mēneša maksājuma datumam par to rakstot iesniegumu IZPILDĪTĀJAM uz info@inovacijuskola.lv.

11. 30 dienu laikā no NODARBĪBU uzsākšanas PASŪTĪTĀJS var atteikties no apmeklējuma, informējot IZPILDĪTĀJU rakstiski info@inovacijuskola.lv, par ko IZPILDĪTĀJS pilnā apmērā atgriež iekasēto maksu par NODARBĪBĀM.

12. Līgums stājas spēkā pēc pogas "ES PIEKRĪTU LĪGUMA UN APMAKSAS NOTEIKUMIEM" nospiešanas.

13.Caur tiešsaistes vidi iesniegtie personas dati ir konfidenciāla informācija, kas tiek apstrādāti atbilstoši personas datu likuma prasībām. PASŪTĪTĀJA personas dati netiek atklāti trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas.

14. NOTEIKUMI ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības veikt grozījumus noteikumos, par to 30 dienas iepriekš brīdinot PASŪTĪTĀJU.

--------------------------------------------------------

IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMA APMAKSAS NOTEIKUMI


Pakalpojuma sniedzējs:

Biedrība “Tehniskās izglītības un jaunrades skola"

Reģ. nr.: 40008252375

Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvija

info@inovacijuskola.lv

+371 28 779 480


1. AUTOMĀTISKĀ MAKSĀJUMA PIESLĒGŠANA:

- Automātisko maksājumu PASŪTĪTĀJS pieslēdz elektroniskajā sistēmā: https://www.mitto.me/minecraft/ligums1

- Lai pieslēgtu automātisko maksājumu, PASŪTĪTĀJS aizpilda pieteikuma anketu un reģistrē norēķinu karti caur izvēlētās bankas elektronisko maksāšanas sistēmu.

- Veicot kartes reģistrāciju, tiks aktivizēts automātiskais maksājums katru mēnesi 34 EUR apmērā. Pirmais maksājums 34 EUR apmērā par pirmo nodarbību mēnesi notiks reģistrācijas brīdī. Turpmāk tas tiks veikts ik pēc 30 kalendārajām dienām.

- Par katru notikušo automātisko maksājumu PASŪTĪTĀJS saņems darījumu apliecinošu dokumentu savā e-pastā.

- Karšu dati saskaņā ar PCI DSS prasībām tiek uzglabāti Darījumu apstrādes centrā līguma darbības periodā.

- Maksājums ar karti ir drošs, jo kartes turētājs ir autentificēts, veicot Mastercard Identity Check vai Visa Secure (3-D Secure) tehnoloģijas.


2. AUTOMĀTISKĀ MAKSĀJUMA DEAKTIVIZĀCIJA:

- Ja DALĪBNIEKS vēlas pārtraukt dalību nodarbībās, par to nepieciešams informēt IZPILDĪTĀJU, rakstot e-pastu uz info@inovacijuskola.lv Pēc pieprasījuma saņemšanas, IZPILDĪTĀJS izņems DALĪBNIEKU no saraksta un tiks veikta automātiskā maksājuma pārtraukšana.

- Līdz ar līguma NOTEIKUMU beigu datumu (2022.gada 30.jūnijs) IZPILDĪTĀJS atslēdz visus automātiskos maksājumus bez PASŪTĪTĀJA iepriekšēja pieprasījuma.


Klientu atbalsta dienests:

+371 28779480
Darba dienās no 10.00 - 17.00 (GMT +2)

info@inovacijuskola.lv
Atbilde tiek sniegta 2 darba dienu laikā