LOCALDEV

Noteikumi / Terms and Conditions

Datu pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, juridiskā adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija.
Datu apstrādātājs ir SIA "3K MANAGEMENT", reģ, Nr.40103179364, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 86/88-10, Rīga, LV-1050, Latvija.
Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Jūsu dalību vidusposma konferencei “Atbalsts radošai izaugsmei”. Jūsu vārds, uzvārds, e-pasts, organizācija ir nepieciešams, lai mēs varētu Jūs identificēt, nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Jums, kā arī nosūtītu informāciju, kas saistīta ar pasākumu.
Pasākums var tikt filmēts un iegūtie materiāli var tikt publicēti pasākuma reklāmas nolūkos.
Ja Jums ir jebkādi jautājumi sakarā ar personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu: Lelde.Kase@varam.gov.lv