• Lauku diena ''Augstražīga piena ganāmpulka apsaimniekošanas metožu izvērtējums'' 19.05.2022.