Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 695 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”” 7.1 punktu. Vairāk informācijas par LAD veikto personas datu apstrādi var atrast www.lad.gov.lv sadaļā Par mums – Privātuma politika.

Konsultāciju sniegšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, un noris līguma par Individuālu konsultāciju sniegšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros (Nr. ZM/2023/3_ELFLA)