Form
 • KLĀTIENES KONFERENCEI


  INOVĀCIJA ZIEMAS KVIEŠU SLIMĪBU IEROBEŽOŠANĀ -
  veselsaugs.lv

  Norises datums: ceturtdiena, 9.marts   I   Norises adrese: Loka maģistrāle 2M, Jelgava
 • Pasākums tiek rīkots projekta Nr.18-00-A01612-000003
  "Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai" ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.
  * SIA Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Personas datu apstrādes paziņojums par pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros veikto personas datu apstrādi pieejams > ŠEIT