Form
 • PROJEKTA NOSLĒGUMA KONFERENCE
  [ Closing Conference of the LIFE Craft project ]


  Klimatam draudzīgas lauksaimniecības metodes
  [ Climate-friendly agricultural methods ]


  TIEŠSAISTĒ
  [ online ]

  trešdiena I 2024. gada 17. aprīlis I plkst. 10.00
  [ Wednesday
  I April 17, 2024 I 10.00 am - Riga time (GMT+3) ]


 • * SIA Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Personas datu apstrādes paziņojums par pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros veikto personas datu apstrādi pieejams > ŠEIT  Konference notiek projekta “CRAFT LIFE: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā”
  (NR. LIFE16 CCM/LV/000083) ietvaros.

 • Projekta mērķis ir vērtēt trīs lauksaimniecības prakšu – tiešās sējas, bioogles iestrādes un kontrolētās drenāžas – ietekmi uz siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijām.
  Projektu finansē Eiropas Komisijas LIFE programma un līdzfinansē Valsts reģionālās attīstības aģentūra.