Form
  • Lai novērtētu tos, kas ar savu darbu veicinājuši līdzcilvēku attīstību un snieguši tiem nepieciešamo atbalstu, tādējādi veicinot Latvijas sabiedrības izaugsmi, Biznesa augstskolas Turības Juridiskās fakultātes dekāns Ivo Krievs ir izveidojis Dekāna stipendiju. Tā ir vienreizēja stipendija 500 eiro apmērā, uz kuru var pretendēt ikviens, kas aizvadītajā, 2023. gadā, sniedzis nesavtīgu atbalstu līdzcilvēkiem. Stipendiātus var izvirzīt jebkura trešā persona līdz 2024.gada 13.martam.

    Juridiskās fakultātes dekāna ikgadējās stipendijas mērķis ir veicināt sabiedrības empātiju un spēju ievērot un novērtēt citu veikumu. Stipendija iedibināta 2021. gadā. Pieteikumus stipendijai izvērtē Turības Juridiskās fakultātes dekāns I.Krievs. Stipendiāta vārds tiks paziņots šī gada 14. martā.

  • Pieteikuma anketa