Dalībnieku anketa 2022
 •   

  Apsveicam Tevi, jaunais student, ka viens no Taviem dzīves posmiem ir noslēdzies! Bet, lai Tavi nākamie soļi būtu raitāki un iejusties augstskolā būtu vieglāk, Tava topošā studējošo pašpārvalde (BAT SP) ir sagatavojusi Tev pārsteigumu!


  Lai studiju gaitu uzsākšanu padarītu vieglāku, Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvalde tradicionāli organizē pirmkursnieku pasākumu „Iesoļo Turībā”, kas šogad norisināsies no 3. septembra līdz 4. septembrim. Šī gada sauklis ir “Tu jau nevarētu”, lai motivētu Tevi pierādīt pretējo. Mēs zinām, ka uzsākt studijas nespēj kurš katrs, tāpat arī šis pasākums  ļaus izkāpt no komforta zonas, izjust vēl nepieredzētas emocijas un iegūt jaunu pieredzi un draugus, ar kuriem kopīgi doties studiju gaitās.


  ✨ Šī pasākuma laikā Tev, jaunais student, būs iespēja ne tikai iepazīt savus topošos studiju biedrus, bet arī uzzināt sev interesējošo informāciju par augstskolu un mācību procesu. Tāpat varēsi iepazīties ar Studējošo pašpārvaldes darbību, klausīties interesantos un pieredzes bagātos cilvēkos, piedalīties dažādās aktivitātēs un kārtīgi atpūsties un tikt motivēts pirms jaunā mācību gada sākuma. Pasākumā Tevi pabaros, izguldīs, aizvedīs un atvedīs!


  „Iesoļo Turībā” var pieteikties ikviens, kurš šogad uzsāks studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība profesionālā vai akadēmiskā bakalaura studiju programmām un pēdējo divu gadu laikā ir absolvējis kādu vidējās izglītības iestādi.


  ➡️ Lai pieteiktos pasākumam, jāaizpilda zemāk minētā dalībnieku pieteikuma anketa. Dalība seminārā ir bezmaksas, taču vietu skaits ir ierobežots, tāpēc, pildot pieteikuma anketu, nebaidies būt radošs un parādīt sevi no labākās puses. Izmanto iespēju iepazīt augstskolu un savus studiju biedrus vēl pirms mācību procesa uzsākšanas!

  ❗ Pieteikšanās līdz 21. augusta plkst. 23:59 ❗


  P.S. Gadījumā, ja būs nepieciešama izmitināšana dienā pirms semināra, neuztraucies, izlīdzēsim! Tāpēc šī un citu jautājumu gadījumā sazinies ar dalībnieku koordinatoru Megiju, rakstot uz megijajansone66@gmail.com  


  Un noteikti pieseko mums Instagram @bat_sp, lai redzētu visus jaunumus par uz ap pasākumu! 

DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

Datu pārzinis ir SIA „Biznesa augstskola Turība”, reģistrācijas Nr. 40003135880, adrese: Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058, www.turiba.lv, tālrunis 67622551, e-pasts: turiba@turiba.lv (turpmāk – Augstskola).
Atbildīgais par pasākuma datu apstrādi: Megija Jansone, tālrunis: 67606102, e pasts: megijajansone66@gmail.com
Datu aizsardzības speciālists: tālrunis: 67622551, e-pasts: linda.mezecka@turiba.lv

Personas datu apstrādes nolūks ir dalības pasākumā „Iesoļo Turībā” nodrošināšana, pieteikšanās pasākumam nodrošināšana, saziņa par pasākuma norisi, kā arī pasākuma norises atspoguļošana Augstskolas un Augstskolas Studējošo pašpārvaldes mājaslapā, sociālajos tīklos u.c. komunikācijas kanālos, pasākuma atspoguļošanai izmantojot foto, audio un video materiālus.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” 6. panta 1. punkts: f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns. Augstskolas leģitīmā interese ir integrēt jaunos studentus Augstskolas vidē.

Iesniegtie dati pilnībā vai daļēji var tikt nodoti reģistrācijai interneta vietnei www.mitto.me. Reģistrējoties, pieteikumā norādītie personas dati tiks glabāti vietnes www.mitto.me datu bāzē 3 mēnešus un pēc tam tiek dzēsti. Iesniegtie personas dati Augstskolā tiks glabāti 10 dienas pēc pasākuma. Pēc šī termiņa notecējuma personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, atkarībā no personas datu glabāšanas veida.

Jums ir tiesības pieprasīt Augstskolai piekļuvi saviem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi, ar jautājumiem par savu personas datu apstrādi vai par pieļautajiem pārkāpumiem savu personas datu apstrādē persona ir tiesīga vērsties ar iesniegumu pie Augstskolas datu aizsardzības speciālista vai iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.
Jūsu personas dati tiek izmantoti tikai augstāk atzīmētajām datu apstrādēm.