Form
 • Lai reģistrētos pasākumā, lūdzu, aizpildiet zemāk pieejamos aptaujas laukus.

  Pēc reģistrācijas savā e-pastā saņemsiet reģistrācijas apstiprinājumu,
  kā arī kontaktinformāciju, ja vēlēsieties iesniegtajos datos veikt izmaiņas.
 • Izvēlaties tikai VIENU no zemāk piedāvātajām sugām
 • Informācija par dalībnieku / komandu

 • * SIA Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Personas datu apstrādes paziņojums par pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros veikto personas datu apstrādi pieejams > ŠEIT

  **Ar Ideju maratona nolikumu var iepazīties > ŠEIT

  Pasākums īstenots saskaņā ar Eiropas Savienības LIFE programmas līdzfinansētā integrētā projekta
  “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija”  /
  “Optimising the Governance and Management of the Natura 2000 Protected Areas Network in Latvia”
  (LIFE-IP LatViaNature) Nr. LIFE19 IPE/LV/000010 plānotajām aktivitātēm.