DI Vēstnešu pieteikšanās
  • Piesakies un kļūsti par Drošāka interneta vēstnesi - brīvprātīgo lektoru!

    Latvijas Drošāka interneta centrs meklē radošus, enerģiskus un atraktīvus reģionālos Drošāka interneta vēstnešus, kuri būtu gatavi izglītot sava novada, pilsētas, pagasta bērnus, vecākus un skolotājus par drošību internetā.

    Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz info@drossinternets.lv vai zvani 27706277.


Datu apstrādes pārzinis ir "Latvijas Interneta asociācija", reģ, Nr.40008053557 , juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 78, Rīga, LV-1039.
Datu apstrādes operators ir SIA "ABC idea", reģ, Nr.40103285126, juridiskā adrese Andromedas gatve 1-70, Rīga, LV-1084, Latvija.
Datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Jūsu dalību pasākumam kuram Jūs piesakāties. Jūsu vārds, uzvārds, e-pasts un tālrunis ir nepieciešams, lai mēs varētu Jūs identificēt, nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Jums, kā arī nosūtītu informāciju, kas saistīta ar pasākumu.
Pasākums var tikt filmēts un fotografēts un iegūtie materiāli var tikt publicēti biedrības reklāmas nolūkos.
Jums ir tiesības iebilst vai uzdot mums jautājumus, sazinoties ar mums pa e-pastu office@lia.lv.
Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu Valsts Inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV1011, info@dvi.gov.lv.