Pamata kurss / The Basic Course

 • Informācija par dalībnieku / Participant information
 • Datums / DateBrīvo vietu skaits / Number of places available 
  28.01.2022. 12:00 - 14:301
  29.01.2022. 10:00 - 12:301
  05.02.2022. 10:00 - 12:306
  06.02.2022. 15:00 - 17:300 
  12.02.2022. 10:00 - 12:301
  20.02.2022. 10:00 - 13:003
  26.02.2022. 10:00 - 12:300 
  23.04.2022. 16:00 - 19:000 
  14.05.2022. 10:00 - 13:003
  10.07.2022. 10:00 - 13:000 
  30.07.2022. 10:00 - 13:002
  07.08.2022. 15:00 - 18:004
  03.09.2022. 15:00 - 18:001
  01.10.2022. 15:00 - 18:001
  15.10.2022. 15:30 - 18:303
  30.10.2022. 10:30 - 13:301
  12.11.2022. 10:00 - 13:002
  26.11.2022. 10:00 - 13:000 
  17.12.2022. 10:00 - 13:000 
  07.01.2023. 10:00 - 13:000 
  21.01.2023. 10:00 - 13:00 1
  04.02.2023. 10:00 - 13:001
  18.02.2023. 10:00 - 13:003
  26.03.2023. 10:00 - 13:00
  15.04.2023. 10:00 - 13:002
  06.05.2023. 14:30 - 17:30
  18.06.2023. 11:00 - 14:002
  12.08.2023. 9:30 - 12:304
  26.08.2023. 9:30 - 12:303
  30.09.2023. 9:30 - 12:303
  12.11.2023. 10:00 - 13:002
  02.12.2023. 14:30 - 17:300 
  13.01.2024. 10:00 - 13:003
  10.02.2024. 09:00 - 12:003
  27.04.2024. 11:00 - 14:005
  26.05.2024. 14:30 - 17:306
  29.06.2024. 10:00 - 13:006
  21.07.2024. 14:30 - 17:306
  31.08.2024. 10:00 - 13:006
 • Maksātājs / Payer
 • Maksātāja informācija / Payer information
 • Text

 • Drošas braukšanas poligona lietošanas noteikumi skatīt ŠEIT
  Privātuma politika skatīt ŠEIT

  Terms for using the Safe Driving Landfill see HERE
  Privacy policy see HERE

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

By submitting your data, you consent to the processing and storage of the data for the entire period of processing specified herein and, in the cases provided for by the laws and regulations, for as long as necessary after the initial processing of the data. The collected data will not be passed on to third parties, except where such an obligation is imposed by law or regulation. You have the right to request the updating of your data, information about the use of your personal data, and to request the deletion of your data at any time.