Eksperta kurss / The Expert Course

 • Informācija par dalībnieku / Participant information
 • Datums / DateBrīvo vietu skaits / Number of vacant places 
  29.01.2022. 13:00 - 17:302
  05.02.2022. 13:00 - 17:300 
  06.02.2022. 10:00 - 14:302
  19.03.2022. 15:00 - 19:300 
  02.04.2022. 11:00 - 15:303
  30.04.2022. 10:30 - 15:004
  21.05.2022. 10:00 - 14:302
  10.07.2022. 13:30 - 18:001
  30.07.2022. 13:30 - 18:000 
  07.08.2022. 10:00 - 14:300 
  20.08.2022. 13:30 - 18:003
  17.09.2022. 10:00 - 14:301
  02.10.2022. 10:00 - 14:301
  29.10.2022. 13:30 - 18:000 
  05.11.2022. 10:00 - 14:300 
  19.11.2022. 10:00 - 14:300 
  27.11.2022. 10:00 - 14:300 
  11.12.2022. 10:00 - 14:000 
  17.12.2022. 13:30 - 17:301
  07.01.2023. 13:30 - 17:300 
  21.01.2023. 13:30 - 17:303
  04.02.2023. 13:30 - 17:300 
  18.02.2023. 13:30 - 17:302
  26.03.2023. 13:30 - 17:302
  29.04.2023. 13:30 - 17:302
  13.05.2023. 09:00 - 13:000 
  03.06.2023. 10:00 - 14:000 
  18.06.2023. 14:30 - 18:301
  08.07.2023. 13:30 - 17:302
  23.07.2023. 10:00 - 14:001
  20.08.2023. 09:30 - 13:301
  26.08.2023. 13:00 - 17:003
  03.09.2023. 9:30 - 13:303
  17.09.2023. 13:30 - 17:304
  01.10.2023. 13:00 - 17:004
  15.10.2023. 13:30 - 17:303
  12.11.2023. 13:30 - 17:304
  25.11.2023. 10:00 - 14:001
  10.12.2023. 9:30 - 13:300 
  13.01.2024. 13:30 - 17:304
  10.02.2024. 12:30 - 16:300 
  10.03.2024. 12:30 - 16:304
  23.03.2024. 10:00 - 14:003
  20.04.2024. 10:00 - 14:006
  04.05.2024. 10:00 - 14:004
  26.05.2024. 10:00 - 14:006
 • Maksātājs / Payer
 • Maksātāja informācija / Payer information
 • Text

 • Drošas braukšanas poligona lietošanas noteikumi skatīt ŠEIT
  Privātuma politika skatīt ŠEIT​​​​​​​

  Terms for using the Safe Driving Landfill see HERE
  Privacy policy see HERE

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

By submitting your data, you consent to the processing and storage of the data for the entire period of processing specified herein and, in the cases provided for by the laws and regulations, for as long as necessary after the initial processing of the data. The collected data will not be passed on to third parties, except where such an obligation is imposed by law or regulation. You have the right to request the updating of your data, information about the use of your personal data, and to request the deletion of your data at any time.