• Demonstrējuma noslēguma seminārs lopkopības saimniecībās ''Nelimitētas jaunpiena (at libidum) izēdināšanas metodes ietekme uz teļa augšanu un attīstību'' 24.11.2022.