CSDD Ziemas konsultācijas drošā braukšanā - Madona

  • Visi laiki jau ir aizņemti, izvelieties citu laiku
    Laiks 
  • Nodarbības ilgums: 1:30 h

  • Informācija par dalībnieku
  • Informācija par transportlīdzekli

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.