• Serminārs "Bērni karā"

  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, ņemot vērā pēdējā laika aktualitātes bāriņtiesu un citu pašvaldību dienestu darbā saistībā ar Krievijas izraisīto karu Ukrainā, aicina pieteikties tiešsaistes semināram "Bērni karā", kas notiks 28. aprīlī, sākums plkst. 11:00.


  Semināru vadīs psiholoģe, klīniskās psiholoģijas doktore Sabīne Gusika (Sabine Gusic) no Zviedrijas. Viņai ir vairāk nekā 15 gadus ilga pieredze darbā ar bēgļu bērniem.

  Seminārā tiks skatīti jautājumi par:

  • bērnu pieredzi un reakciju uz karu un bēgļu gaitām;
  • šo krīžu ietekmi uz garīgo veselību;
  • kā intervēt traumatizētus un neaizsargātus bērnus;
  • pastarpināta traumatiska pieredze un pašpalīdzības iespējas gadījumos, kad profesionālis strādājis ar karā cietušiem bērniem.

  Seminārā tiks nodrošināta tulkošana latviešu valodā.