Form
    •  Ja jūsu komandā ir mazāk par 4 dalībniekiem, tad ailītēs pie neesošajiem dalībniekiem, lūdzu, ieraksti - NAV 

Datu apstrādes pārzinis ir Latviešu valodas aģentūra, vienotās reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35–5, Rīga, LV-1011.
Datu apstrādes operators ir SIA "ABC idea", reģ, Nr.40103285126, juridiskā adrese Andromedas gatve 1-70, Rīga, LV-1084, Latvija.

Jums ir tiesības iebilst vai uzdot mums jautājumus, sazinoties ar mums pa e-pastu agentura@valoda.lv.
Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu Valsts Inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV1011, info@dvi.gov.lv.